Black Lotus

?interpolation=lanczos-none&output-format=jpeg&out

?interpolation=lanczos-none&output-format=jpeg&out
Black Lotus, Apr 8, 2016